Gerd Winter - Malerei
[ ... F a r b e V e r s u c h u n g e n F a r b e B e w e g u n g e n F a r b e S p u r e n F a r b e V e r l a g e r u n g e n F a r b e F r a g m e n t e F a r b e E i n g r e n z u n g e n F a r b e M a s k i e r u n g e n F a r b e E r i n n e r u n g e n F a r b e A n f ä n g e F a r b e G a b e l u n g e n F a r b e Ü b e r g ä n g e F a r b e V e r s c h w i e g e n h e i t F a r b e I m a g i n a r i e n F a r b e V e r l e t z u n g e n F a r b e I r r e v e r s i b l e s F a r b e N i c h t z u r e d u z i e r e n d e s F a r b e M o m e n t e F a r b e S c h w e l l e n F a r b e I l l u s i o n e n F a r b e E n t g e g e n s e t z u n g e n F a r b e E r m ü d u n g e n F a r b e S t r u k t u r a t i o n e n F a r b e R ä u m e F a r b e F a r b e H e r k ü n f t e F a r b e A k z e p t a n z e n F a r b e F r e m d h e i t e n F a r b e A b g r ü n d e F a r b e P r ä s e n z F a r b e H a r m o n i e n F a r b e S p i e g e l F a r b e S c h a l e n F a r b e K o r r e k t u r e n F a r b e G r e n z e n F a r b e S c h w e i g e n F a r b e G l e i c h g e w i c h t e F a r b e R u h e F a r b e T a r n u n g F a r b e S t r u d e l F a r b e B r ü c h e F a r b e G e s t e n F a r b e U n w a n d e l b a r e s F a r b e T r ä u m e ... I n e s G e i p e l ]